laettdurk trappsteg header ag00003847

Lättdurk – Trappsteg

Trappsteg i lättdurk passar där kraven på halksäkerhet är höga, där föremål inte ska falla igenom eller där genomsynligheten ska vara minimal.


Trappsteg av tät lättdurk TLD-T

Präglat mönster som erbjuder bra halkskydd. Det går att ljudisolera i eller under durken eftersom den är tät.

Trappsteg av hålad lättdurk TLD-H

Utstansade hål som släpper igenom ljus, smuts och vätska. Fungerar bra då man vill ha ett slätt trappsteg som ändå är genomsläppligt.

Trappsteg av slitsad lättdurk TLD-S

Durktyp med tandad ovansida som ger ett extremt bra halkskydd. Stor genomsläpplighet för ljus, smuts och vätska.

Trappsteg av perforerad lättdurk TLD-P

Durk med bra halkskydd men inte lika stort ljusgenomsläpp som den slitsade varianten. Lämplig då det ställs stora krav på halksäkerhet och inga föremål får falla igenom öppningarna.


Trappstegsgavlar

Stegdjup mm A B C D E
200 200 55 50 40 92
250 250 85 50 40 92
300 300 115 50 40 120

laettdurk trappsteg laettdurk trappsteg lagerformat lightbox 1