skrapgaller header ag00003233

Gallerdurk – Skrapgaller

Vi har skrapgaller i varierande maskvidd och med bra skrapförmåga som tar bort grovsmutsen från skorna. Genom att behålla smutsen utanför lokalerna minskar underhållskostnaderna och minskar golvslitage. Gallerna är halksäkra och har tätt placerade bärstänger, så att även de smalaste klackarna ska gå säkert.

Samtliga galler kan levereras med ingjutningsram.

G17/100

G17/100 är ett halksäkert galler med bra skrapförmåga. Vanligtvis används det för entréer, entrétrappor och ramper. I miljöer där det behövs vara tätt mellan gallrets bärstänger.

Standardtvärmått 1000 mm (A). Avstånd mellan bärstänger c/c 16 mm (B). Bärmått (C).

gallerdurk entregaller normaldurk lightbox 1

G12/100

G12/100 är ett halksäkert galler med bra skrapförmåga och som har extra tätt mellan bärstängerna. Vilket lämpar sig för såväl entréer, entrétrappor och ramper.

Standardtvärmått 500 mm (A). Avstånd mellan bärstänger c/c 12 mm (B). Bärmått (C).

gallerdurk entregaller extrataett lightbox 1

EG-galler

Ett specialtillverkat entrégaller för smala klackar och lämpar sig för entréer under tak. Gallret kan även förses med en räfflad gummilist, för ännu bättre halksäkerhet.

Gallret har bärande plattstänger 25×3 mm med delning c/c 45 mm (fri öppning 43 mm), tvärgående skraplister av perforerad c-profil c/c 100 mm och tvärgående rundstång Ø4 mm c/c 9 mm (fri öppning 5mm (B)).

gallerdurk entregaller eggaller gaangriktning lightbox

Max tillverkningsmått per entrégaller:

Bärmått:1000 mm (A)
Tvärmått:1480 mm (C)
Max spännvidd:800 mm
gallerdurk entregaller eggaller perforerad platlist lightbox

EG-galler kan även förses med räfflad gummilist för minskad halkrisk.

gallerdurk entregaller eggaller gummilist lightbox

Ingjutningsram

Samtliga entrégaller kan levereras med ingjutningsram som består av L-stång och kramlor av plattstång. Ramen finns alltid på lager i varmförzinkat utförande. Om du vill beställa ingjutningsram görs det samtidigt som beställningen av entrégaller.

Vid beställning: Ange om måtten för ramen är invändiga eller utvändiga.

gallerdurk entregaller ingjutningsram