Raka trappor – Exteriört

Häfla Bruks raka trappor för utomhusbruk tillverkas utifrån ett brett standardsortiment. Vi hjälper dig att hitta bästa lösningen för önskad funktion. Välj mellan olika räcken, handledare och trappsteg för att få den funktion och utseende som ditt projekt kräver. Med egen varmförzinkningsanläggning har vi total kontroll på rostskyddets kvalitet. Självklart kan trappan fås i valfri RAL kulör. Vi hjälper dig att hitta rätt lösning som motsvarar dina behov och önskemål.


Hur vill du att din trappa ser ut?

Våra raka trappor kan du få i en mängd utförande. Välj mellan olika räcken, handledare och trappsteg för få till ditt unika utseende. Självklart kan du få trappan i valfri RAL kulör.

Vid projektering av raka trappor står Häfla Bruk till tjänst med uppritning och dimensionering av trappan.


Trappräcken

Räcken finns till alla typer av trappor. Utrymning, industri, bostad och offentliga miljöer. Räckeshöjden är som standard 1 100 mm i både trapplöp och på plan.

Industri

Vårt räcke för industri har en följare. Räcket används främst till utrymningstrappor och industrin. Får endast användas där inte barn vistas.

Industri med fler mellanliggare

Vårt räcke för industri kan också fås med fler mellanliggare. Får endast användas där inte barn vistas.

Bostad

Räcke bostad är ett barnsäkert räcke med rundstänger. Ingen öppning i räcket är mer än 100 mm.

Sträckmetall

Räcke sträckmetall kommer med fyllnad av sträckmetall. Räcket är barnsäkert.


Handledare

Handledare tillverkas av stålrör Ø 42 mm och kan fås i varmförzinkat eller lackerat utförande. Ju brantare trappa, desto viktigare med bra handledare. De bör placeras på en höjd av 90 centimeter över stegen. Riktigt branta trappor bör utrustas med en handledare på 110 centimeters höjd. Det är viktigt att handledaren är greppvänlig.


Trappsteg

Bra val i raka trappor exteriört är lättdurk eller gallerdurk. Dessa material klarar slitage och fukt utan att bli hala.


Vangstycken

Vangstycken används på sidorna av en trappa som stöd för planstegen. För raka trappor har vi vangstycken av plattstång och U-profil.

Plattstång

U-Profil


Trapplan

Raka trappor kan kompletteras med plan, vilplan eller balkonger beroende på utformning och trappans ändamål. Trappan kanske bara behöver ett plan för anslutning mot till exempel en dörr. En utrymningstrappa kan behöva ett större plan för att skapa en utrymningsplats för funktionsnedsatta personer.

Avstigningsplan

Kortare raka trappor kan kompletteras med avstigningsplan. Planen har oftast samma typ av ytbeläggning som trappstegen.

Vilplan/vändplan

Längre raka trappor kompletteras med vilplan/vändplan för att inte få för långa trapplöp. Utformning efter dina önskemål.


Tillval

Vi erbjuder ett antal tillval när det gäller att ytterligare öka säkerheten i spiraltrappor. Extra handledare, innerhandledare, skyddsbur av sträckmetall och kontrastmarkering är alla olika sätt att stärka säkerheten.

Du kan scrolla till höger

Extra handledare

För trappor som har större gångtrafik kan en extra handledare på valfri höjd monteras. Normalt monteras handledaren på 900 mm. Handledaren placeras direkt på räcket.

Ledstång

Trappor som placeras mot vägg kan förses med ledstång i rör eller trä. Ledstången monteras direkt på väggen.

Förlängda handledare

Förlängda handledare ökar användbarheten och säkerheten i raka trappor, i synnerhet för dem som är äldre eller har funktionsnedsättningar.

Du kan scrolla till höger

Skyddsburen med sträckmetall tillverkas av standardkomponenter. Buren är uppbyggd med stolpar av fyrkantsrör, sektioner av sträckmetall typ 7532/2030 samt fötter och monteringsdetaljer.

Skyddsburen passar till spiraltrappor med radier på 800 till 1300 mm med 100 mm intervall. Buren görs normalt 2,25 meter hög. Om önskemål finns kan skyddsburen tillverkas för hela trappans höjd.

Samtligt komponenter är varmförzinkade enl. SS-EN ISO 1461:2009.

Låsning av dörr

Dörrsektionen levereras med låskista anpassad för låshus av typ ASSA CONNECT 710/50 med utrymningsbeslag 179A. Den passar även till övriga lås i ASSA CONNECT-serien kompletterat med en täckskylt.

Montering

För ett korrekt montage krävs ett fast och plant underlag i form av en betongplatta, plintar eller annan jämn och hårdgjord yta.

Du kan scrolla till höger

Kontrastmarkeringar ska göras i publika lokaler och gemensamma delar i bostadshus. Kontrastmarkeringarna underlättar för personer med nedsatt synförmåga och annan funktionsnedsättning.

Du kan scrolla till höger

Häfla Bruk kan tillverka valvräcken efter samma princip som trappräcken. Räcket monteras antingen som topp- eller sidomontage och tillverkas med höjden 1100 mm från golv.

Valvräcket kan fås i samma utförande som våra olika typer av trappräcken.

Du kan scrolla till höger

För att en trappa ska vara barnsäker får inte avståndet i höjdled mellan trappsteg vara större än 100 mm.

Om inte det avståndet uppfylls med hjälp av bara stegets egen bygghöjd i förhållande till trappans steghöjd så används sättstegslist.

Sättstegslister minskar också genomsynligheten i en trappa vilket hjälper till att reducera risken för svindel.


Referenser

Hotel Riviera Strand, Båstad

Svenska Foder, Oxelösund


Dokumentation

Monteringsanvising Ställbar trappa


Monteringsanvising Rund träledstång


Monteringsanvisning Steg och planInspiration

För fler bilder på våra produkter, gå till vårt mediagalleri.